คุณไม่สามารถเลียนแบบเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่ได้เพราะคุณสามารถคัดลอกเอฟเฟกต์เท่านั้น ไม่ใช่สาเหตุ

แหล่งที่มา: https://twitter.com/naval/status/1510861595697549312

ใส่ความเห็น