จากมุมมองเชิงพาณิชย์ ระบบการศึกษาอิสระแบบแพ็คเก็ตนี้น่าจะให้ความสำคัญกับความได้เปรียบของผู้ให้บริการอิสระในระดับสูง ความสามารถของผู้ให้บริการในการจัดหาความปลอดภัยและปริมาณงานให้สูงขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับขนาดเครือข่ายของผู้ให้บริการ

แหล่งที่มา: https://twitter.com/wintonARK/status/1504876794498887680

ใส่ความเห็น