ฉันหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้คุณเข้าใจโลกที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีขึ้นและเตรียมคุณให้พร้อมสำหรับสิ่งที่เราอาจจะมุ่งหน้าต่อไป (2/2)

แหล่งที่มา: https://twitter.com/RayDalio/status/1512123785692041219

ใส่ความเห็น