ชีวิต: แปลงร่าง พลังงานดิบเข้าสู่ ข้อมูล (อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด)

แหล่งที่มา: https://twitter.com/wintonARK/status/1509169578458468352

ใส่ความเห็น