ประชากรในพื้นที่ซีแอตเทิลลดลง 20,000 คนในปี 2564 เนื่องจากงานทางไกลเข้า ครอบงำ geekwire.com/2022/seattle-a…

แหล่งที่มา: https://twitter.com/geekwire/status/1507052673199005711

ใส่ความเห็น