ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกที่คุณเผชิญคือการพยายามทำความเข้าใจให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกันก็ตระหนักว่าความคิดเห็นต่างๆ ที่คุณจะได้ยินนั้นไม่มีค่ามาก รวมทั้งความคิดเห็นของคุณเองด้วย 3/4

แหล่งที่มา: https://twitter.com/RayDalio/status/1512452891566649346

ใส่ความเห็น