วงเล็บ – ข้อมูลที่สมบูรณ์และสมบูรณ์โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือภายใน

วงเล็บคือไปป์ไลน์ข้อมูลสองทางระหว่างเครื่องมือทางธุรกิจยอดนิยมและฐานข้อมูลแบ็กเอนด์ ตัวอย่างเช่น เมื่อทีมปฏิบัติการอัปเดตข้อมูลใน Airtable และวิศวกรอัปเดตข้อมูลใน MongoDB วงเล็บจะเชื่อมต่อแหล่งที่มาทั้งสองเพื่อสะท้อนข้อมูลเดียวกัน

bae01324-eedd-47ba-8c70-4d6b5edd6f0f.pngfb245aba-e89d-44dd-844a-36fe2114e9cb.pngd10fda82-8d83-430f-9946-77cf7536a267.pngb41e8a95-2ba6-41e6-b046-372325125591.png

ใส่ความเห็น