อันที่จริง คงจะดีกว่าที่จะไม่พูดกับพวกเขาเลย เวลาที่ใช้ไปโดยไม่ได้เรียนรู้ก้านคำเป็นการเสียเวลาในแง่ของการได้มาซึ่งภาษา

แหล่งที่มา: https://twitter.com/wintonARK/status/1504524143433183248

ใส่ความเห็น