เด็กพลังเท่าเทียมกัน

ฆราวาสทำให้อัตราการเจริญพันธุ์ในฝรั่งเศสลดลงหนึ่งศตวรรษก่อนหน้าที่อื่นในยุโรป ผลที่ตามมาคือการลดลงของจำนวนประชากรที่ทำลายอำนาจของตนในทวีป ซึ่งนำไปสู่สงครามโลกและบทบาทรองของฝรั่งเศสในระเบียบโลกนับแต่นั้นมา และแสดงให้เห็นปัจจัยสำคัญของประชากรในประวัติศาสตร์และการเมือง 1

อ่านเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น