เพื่อสนับสนุนสื่อฟรี เทคโนโลยีการพิมพ์ของสตาร์ทอัพนี้ช่วยให้ข่าวสารเข้าและออกจาก Russia geekwire.com/2022/small-sea…

แหล่งที่มา: https://twitter.com/geekwire/status/1507375292372856834

ใส่ความเห็น