แต่สงคราม “โง่” ยังคงเกิดขึ้นตลอดเวลาด้วยเหตุผลที่ฉันจะอธิบาย มันง่ายเกินไปที่จะหลุดเข้าไปในสงครามโง่ ๆ เพราะ ก) ภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกของนักโทษ ข) กระบวนการยกระดับความรุนแรง ค) ค่าใช้จ่ายในการสำรองสำหรับอำนาจที่ลดลง (1/4)

แหล่งที่มา: https://twitter.com/RayDalio/status/1511775326883524616

ใส่ความเห็น