2. การปิดกั้นการเข้าถึงตลาดทุน: การป้องกันไม่ให้ประเทศเข้าถึงตลาดทุนของตนเองหรือประเทศอื่น (เช่น ในปี พ.ศ. 2430 เยอรมนีห้ามซื้อหลักทรัพย์และหนี้ของรัสเซียเพื่อขัดขวางการสร้างกำลังทหารของรัสเซีย สหรัฐฯ กำลังขู่ว่าจะทำเช่นนี้กับจีน) .(4/8)

แหล่งที่มา: https://twitter.com/RayDalio/status/1507439089636843524

ใส่ความเห็น