Amazon เป็นอันดับ 1 ในการจัดอันดับบริษัท 50 อันดับแรกประจำปีของ LinkedIn ที่ผู้คนต้องการทำงานในสหรัฐอเมริกา geekwire.com/2022/amazon-is…

แหล่งที่มา: https://twitter.com/geekwire/status/1511727580285599753

ใส่ความเห็น