การลงทุนในดาวเคราะห์ของเรา

การลงทุนในโลกของเรา ธีมวันคุ้มครองโลกปี 2022 คือ “การลงทุนในโลกของเรา” https://twitter.com/GlobalEcoGuy/status/1511512625703702533?s=20&t=8PU9UaX1SprLkKnWiVw3gA