Mailbag: การจัดการกับการวางแนวขณะจ้าง

การจัดการกับ misalignment-while-hiring.p

ตอบคำถามจากผู้อ่าน: คุณจัดการกับความคลาดเคลื่อนได้อย่างไร – ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับทักษะ การจ่ายเงิน ฯลฯ – เมื่อจ้าง?