ความแปรปรวนทางพันธุกรรมในสมรรถภาพบ่งบอกถึงวิวัฒนาการที่ปรับตัวร่วมสมัยอย่างรวดเร็วในสัตว์ป่า

Science <a href=”https://www.science.org/toc/science/376/6596″>เล่มที่ 376 ฉบับที่ 6596</a> หน้า 1012-1016 พฤษภาคม 2022

บอกเป็นนัยแต่มองไม่เห็น

Science <a href=”https://www.science.org/toc/science/376/6596″>เล่มที่ 376 ฉบับที่ 6596</a> หน้า 926-926 พฤษภาคม 2022

ปลดปล่อยตัวเองให้เป็นอิสระ

Science <a href=”https://www.science.org/toc/science/376/6596″>เล่มที่ 376 ฉบับที่ 6596</a> หน้า 1018-1018 พฤษภาคม 2022

อาหารสำหรับทุกคนในแอฟริกา: การเพิ่มความเข้มข้นอย่างยั่งยืนสำหรับเกษตรกรชาวแอฟริกัน

Science <a href=”https://www.science.org/toc/science/376/6596″>เล่มที่ 376 ฉบับที่ 6596</a> หน้า 925-925 พฤษภาคม 2022

ที่แม่น้ำกระโดดแน่นอน

Science <a href=”https://www.science.org/toc/science/376/6596″>เล่มที่ 376 ฉบับที่ 6596</a> หน้า 987-990 พฤษภาคม 2022

อันตรกิริยาของ CD8α–PILRα รักษาความสงบของ CD8+ ทีเซลล์

Science <a href=”https://www.science.org/toc/science/376/6596″>เล่มที่ 376 ฉบับที่ 6596</a> หน้า 996-1001 พฤษภาคม 2022

ผลกระทบของจุลินทรีย์ในช่องปากต่อสุขภาพ

Science <a href=”https://www.science.org/toc/science/376/6596″>เล่มที่ 376 ฉบับที่ 6596</a> หน้า 934-936 พฤษภาคม 2022

ไมโครไบโอตา–แกนสมอง: บริบทและความเป็นเหตุเป็นผล

Science <a href=”https://www.science.org/toc/science/376/6596″>เล่มที่ 376 ฉบับที่ 6596</a> หน้า 938-939 พฤษภาคม 2022

โปรไฟล์ของ Chromatin จำแนกมะเร็งต่อมลูกหมากที่ทนต่อการตัดอัณฑะซึ่งแนะนำเป้าหมายการรักษา

Science <a href=”https://www.science.org/toc/science/376/6596″>เล่มที่ 376 ฉบับที่ 6596</a> พฤษภาคม 2022