วิธีที่ ATMOS แทนที่ AI ด้วยมนุษย์และประหยัดเงินได้ 72,000 ดอลลาร์ และบริษัท