ประสบการณ์นักพัฒนาที่ Vercel

9e53de274d2236b4c584aa41e10ad97e83d111cf

เหตุใดเราจึงขยายบทบาทของฉันจากการนำทีม DevRel ไปสู่การทำให้ Developer Experience เป็นส่วนหนึ่งของทีมผู้บริหาร

อะไรทำให้ประสบการณ์นักพัฒนาที่ยอดเยี่ยม

0d22aa61e79b3c1ded1dbc18a768c84af1dc2ef5

เครื่องมือที่ช่วยให้นักพัฒนาอยู่ในสถานะการไหลมีแรงแม่เหล็ก แรงดึงดูดที่มองไม่เห็นและอธิบายไม่ได้ซึ่งมักจะดึงดูดและรักษาไว้กับผลิตภัณฑ์บางอย่าง ดึงนี้คือ Developer Experience (DX)