ภารกิจฆ่าตัวตายบนดาวเคราะห์น้อยทดสอบวิธีการปกป้องโลก

2022001_STP501.jpg

ตรวจพบเร็วพอ หินอวกาศที่คุกคามอาจถูกเบี่ยงเบนอย่างปลอดภัย

จำเป็นต้องใช้ยาที่ดีกว่าเพื่อบรรเทาอาการปวด

ยาแก้ปวดส่วนใหญ่ทั้ง opioids หรือ anti-inflammatories ยังดีไม่พอ

จิ้งหรีดเป็นตัวบ่งชี้ถึงความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

เสียงร้องของแมลงบอกเรื่องราวที่สำคัญ

วัคซีนมาลาเรียตัวใหม่แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจ

2020910_STP506.jpg

หากการทดสอบเพิ่มเติมยังคงประสบผลสำเร็จ ก็สามารถนำไปใช้ในภาคสนามได้ภายในปี 2023

ทำให้สิ่งที่มองไม่เห็นมองเห็นได้

เทคนิคการถ่ายภาพแบบใหม่สามารถเปิดเผยโครงสร้างโปรตีนขนาดเล็กอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน

คลื่นความร้อนและอุทกภัยทั่วโลกอาจเป็นอีกหลายปีที่จะมาถึง

2020910_STP001.jpg

ลานีญาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดสภาพอากาศเลวร้ายในปี 2022

การปรับแต่งทางพันธุกรรมที่ทำให้ต้นถั่วเหลืองให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น 20%

20220827_STD001.jpg

ช่วยเพิ่มความสามารถในการสังเคราะห์แสง