เหตุใดและวิธีแท็กบันทึกย่อใน PKM . ของคุณ

แท็กเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการจัดหมวดหมู่ อธิบาย และติดตามบันทึกย่อของคุณ โพสต์นี้จะแสดงวิธีการติดแท็กบันทึกย่อใน PKM . ของคุณ

แผนที่ของเนื้อหา (MoC) เพื่อกราฟความรู้ที่ดีขึ้น

ทำความเข้าใจว่า Maps of Content (MoC) คืออะไรในระบบนิเวศ PKM ค้นพบว่าเหตุใดจึงมีประโยชน์และสามารถช่วยเสริมสร้างกราฟความรู้ของคุณได้อย่างไร