heyscrum-2 – ผ่านการรับรอง Agile และ Scrum ในการลองครั้งแรก

คำถามสอบที่เหมือนจริงมากกว่า 1,500 ข้อเพื่อช่วยให้คุณผ่านการรับรอง Agile และ Scrum ในการลองครั้งแรก

b6db4073-92b2-4d5b-a4cd-7315ab4ef8e1.web2b49752d-6e1b-4e03-80bb-07716327caaf.web0fba773b-2143-4cfd-8bd4-9eb2a3813a6f.web

ที่มา: https://www.producthunt.com/posts/heyscrum-2

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น