@ ne0liberal มีชื่อสำหรับระบบการเมืองที่แสร้งทำเป็นเชื่อในการกระจายอำนาจ/ท้องถิ่นนิยม แต่จริง ๆ แล้วบรรลุผลที่ตัดสินจากส่วนกลางโดยการเลือกท้องถิ่น (บุคคล นายจ้าง เมือง รัฐ แพลตฟอร์มเทคโนโลยี…) ที่จะมีอำนาจเหนือในแต่ละกรณี ?

แหล่งที่มา: https://twitter.com/VitalikButerin/status/1573095359638822918

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น