stackshine – ระบบปฏิบัติการใหม่สำหรับทีมไอทีขององค์กร

Stackshine กำลังสร้างระบบปฏิบัติการสำหรับทีมไอทีขององค์กร

de7982df-f3a4-4909-a69a-7f55678cb181.png237f1616-e26c-4815-96a7-134cdf5189f1.png22b281db-1415-46f8-bbee-c367c6abcbd8.pngda35ad48-87cb-45bb-9490-b0dee26bba82.pnga241b888-5054-431e-bbcb-a8dd9afc62a9.png

ที่มา: https://www.producthunt.com/posts/stackshine

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น