เราคิดอย่างลึกซึ้งว่าผลิตภัณฑ์ของเราสามารถเพิ่มคุณค่าได้อย่างไร แทนที่จะจำกัดและเชื่อมต่อมากกว่าที่จะแยกออก เทคโนโลยีของเราสร้างขึ้นโดยตั้งใจโดยการรับฟังและพัฒนาเส้นทางใหม่สู่อนาคตที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน #GAAD

แหล่งที่มา: https://twitter.com/tim_cook/status/1527299249477545990