ในวันสตรีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้รับ Nari Shakti Puraskar เราภูมิใจในความสำเร็จและความพยายามที่จะรับใช้สังคม pib.gov.in/PressReleseDet…

แหล่งที่มา: https://twitter.com/narendramodi/status/1500859705043734529

สนทนากับผู้รับประโยชน์ แจน อุสาฎี ปริโยชน์ ดู. twitter.com/i/broadcasts/1…

แหล่งที่มา: https://twitter.com/narendramodi/status/1500733420426903553

วันนี้เวลา 12:30 น. จะเข้าร่วมโปรแกรมทำเครื่องหมาย Jan Aushadhi Diwas ฉันหวังว่าจะได้มีปฏิสัมพันธ์กับเจ้าของ Jan Aushadhi Kendra และผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการนี้ ซึ่งได้นำการปฏิวัติด้านยาในราคาที่เอื้อมถึง pib.gov.in/PressReleseDet…

แหล่งที่มา: https://twitter.com/narendramodi/status/1500645810198908929

ภาษาไทย सभी मत्दाओं से मेरा आग्रह है कि विधानसभा चुनाव के सातवें और आखिरी चरण क्रह मतदान में पूरेशोरऔरिंगुनावेरंगरणखिरी चरण के मतदान में पूरेशोरभर सกว่านี้

แหล่งที่มา: https://twitter.com/narendramodi/status/1500645596503617536

แนวทางการปฏิรูปของอินเดียขับเคลื่อนด้วยศรัทธาใน Yuva Shakti ของเราและความกระตือรือร้นเชิงนวัตกรรมของพวกเขา

แหล่งที่มา: https://twitter.com/narendramodi/status/1500486250813620225

ที่ปูเน่ถวายสักการะมหาตมะ ภูเล

แหล่งที่มา: https://twitter.com/narendramodi/status/1500489560400498690

ขอแสดงความยินดีกับ Symbiosis International ในการฉลองกาญจนาภิเษก พวกเขาทำเครื่องหมายด้วยการวิจัยทางวิชาการและความหลากหลายระดับชาติและระดับนานาชาติในวิทยาเขต ขอส่งกำลังใจให้คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่า ในการทำงานต่อไป

แหล่งที่มา: https://twitter.com/narendramodi/status/1500487287364530178

ยกระดับเส้นทางการพัฒนาของ Pune เพื่อสร้าง ‘ความง่ายในการใช้ชีวิต’ ให้กับผู้คนในเมืองใหญ่แห่งนี้

แหล่งที่มา: https://twitter.com/narendramodi/status/1500487549206540292

เยาวชนวันนี้เป็นของรุ่นที่มีโอกาสไม่มีที่สิ้นสุด!

แหล่งที่มา: https://twitter.com/narendramodi/status/1500486063676354564

อินเดียกำลังกลายเป็นเมืองมากขึ้น และหนึ่งในเสาหลักของการพัฒนาเมืองคือการมีเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนที่เหมาะสม

แหล่งที่มา: https://twitter.com/narendramodi/status/1500454501530365959