วิศวกรรมซอฟต์แวร์ – ชิ้นส่วนอ่อน

softwareeng.jpg

วันนี้ผมจะมาแบ่งปันทักษะด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์บางส่วนที่ผมได้เรียนรู้จาก 10 ปีแรกบน Google Chrome ซึ่งผมเป็นผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิศวกรรม